Foredrag og klubturneringen

Kære alle

På tirsdag kl 19 vil Uffe komme og fortælle lidt om sine partier fra Berlin Open i sommer. Efterfølgende vil der være hyggeskak. Så kom og hør hvordan en IM stykker et parti skak sammen 🙂

Ellers er klubturneringen startet. Uffe og Thomas er startet med maksimum i hver deres gruppe

Klubturneringen efterår 2019

Klubturneringen starter tirsdag den 24 september. Som sidste år er formatet en uratet hurtigskakturnering over 3 aftener. Der spilles to partier pr. aften med 30 minutter til hele partiet. Programmet er:

Tirsdag den 24. september – 1. og 2. runde
Tirsdag den 8. oktober – 3. og 4. runde
Tirsdag den 22 oktober: udsatte partier
Tirsdag den 5. november – 5. og 6. runde

Der er flere, der allerede har givet positive tilkendegivelser i forhold til at spille med, så vi håber at få mange spillere med. Send en mail til formand@aarhusskak.dk, hvis du ønsker at spille med. Deltagerlisten vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Skak i Festugen

På mandag kl 16.00-19.00 vil Jakob Bjerre og undertegnede promovere skakken, og ikke mindst vores klub, som en del af Aarhus Festuge. Vi har fået plads helt centralt i Byparken, der er parkområdet omkring ARoS samt Rådhusparken. Vi sætter op i et telt med brætter, brikker og ure, og så kan Festugens gæster komme ind for at høre om skak samt tage et spil (mod os eller hinanden). Der vil også være et stort skakspil på pladsen ude foran teltet.

Aftalen er kommet i stand i 11.time, så pt fremgår det endnu ikke af det officielle program på nettet. Men nu ved I det, og er naturligvis velkomne til at reklamere for dette lille event. Eller kigge forbi med en ven eller familien 🙂

Jacob Arnbjerg

Chess House åbner igen!

Kære alle

Som en sand fugl Føniks genopstår Chess House. Efter hårdt arbejde af Thomas Vestergård og bestyrelsen, er det lykkedes at få en aftale på plads med udlejer m.m., og dermed starter CH op igen i den kommende uge. Dette er fremragende nyt for Aarhusiansk skak, og vi vil naturligvis støtte op ved at flytte ind i lokalerne (de gode gamle :)) og begynde at spille klubskak. Første klubaften bliver tirsdag den 10/9 kl 19, og på denne side vil der snarest komme en aktivitetskalender samt en invitation til klubmesterskabet.

Tak til jer alle for jeres tålmodighed. Vi glæder os til at få startet sæsonen snart.

Bestyrelsen

Hurtigskak hos VRS

Kære alle

Der kommer meget snart en afklaring på Chess House situationen, og dermed også en afklaring på hvordan vores efterårssæson kommer til at se ud. Jeg forventer der kan meldes ud sidst i denne uge. Ligemeget hvilket scenarie der bliver realiseret, vil sæsonstarten dog blive udskudt en uge eller to i forhold til hvad vi typisk plejer.

Men det betyder jo ikke, at der ikke kan spilles skak! VRS afholder de kommende to mandage en hurtigskakturnering, og udover undertegnede er også Uffe tilmeldt turneringen. Detaljer omkring turneringen kan ses på følgende link, hvor man også kan tilmelde sig online.

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25889

Jacob Arnbjerg

Status på opstart

Kære alle

Som I nok alle ved, har Chess Houses kaotiske sommer medført store udfordringer for store dele af Aarhusiansk skak. Og set fra vores klubs perspektiv er et af de presserende spørgsmål naturligvis: hvor og hvornår skal vi igang med at spille skak?!

I bestyrelsen arbejder vi intensivt på at finde den bedste løsning for klubben, men selvom der er identificeret gode og konkrete muligheder, beder vi om fortsat tålmodighed ift en endelig udmelding. Vi skal naturligvis starte op med en efterårssæson med klubskak, foredrag og holdskak. Men rammerne herfor er ikke fastlagt. Vi melder endeligt ud i starten af næste uge, men pt kan vi ikke sige om opstarten bliver sidst i denne måned, eller om det bliver hen i september. Det handler om at finde den bedste løsning; ikke den først mulige.

Der vil blive orienteret både via mail, facebook og hjemmesiden, når der foreligger en konkret dato for opstart, samt et udspil til efterårets kalender. Såfremt der er eventuelle spørgsmål er man altid meget velkommen til at kontakte undertegnede på tlf 22508814

På vegne af bestyrelsen

Jacob Arnbjerg

Chess House underløbet

De seneste dage har været kaotiske i den aarhusianske skakverden. Formanden for Chess House, Sven Christensen, har erklæret foreningen opløst – i strid med vedtægterne. Møbler, computere, TV, skakspil, skakure og kioskvarer er blevet fjernet fra Chess House, og lokalerne er blevet opsagt. Samtidigt er kontoen tømt og kassekreditten fuldt udnyttet. Sven Christensen har stiftet en ny organisation, “New Chess House”, og har åbenbart haft en forventning om, at vi og Nordre vil skifte over til at spille der.

Det kan der naturligvis ikke blive tale om.

En bred kreds af gode aarhusianske skakkræfter arbejder på at genetablere Chess House. Den planlagte ekstraordinære generalforsamling gennemføres mandag den 29. juli klokkken 19 i Chess Houses nu møbelløse lokaler, hvor der vælges en ny bestyrelse. Alle er velkomne, og jeg kan kun opfordre klubbens medlemmer til at deltage.

Bestyrelsen i Aarhus Skakklub/Skolerne får en stor opgave med at finde et spillested til den kommende sæson, og med at sikre, at vi har de fornødne materialer. De gamle materialer befinder sig midlertidigt hjemme hos mig, og forhåbentlig går der ikke så længe, før Chess House er reetableret.

Der er ingen tvivl om, at Sven Christensen i sin formandsperiode har gjort et stort stykke arbejde for aarhusiansk skak. Men det blegner ganske ved siden af den svinestreg, det er groft at tilsidesætte almindeligt foreningsdemokrati – for slet ikke at tale om at stjæle samtlige foreningens aktiver. Som en konsekvens heraf er han naturligvis blevet politianmeldt.

Jeg har haft et udmærket samarbejde med Sven, og jeg har stolet på ham, så jeg er selvfølgelig vred og skuffet. Men jeg er ikke den eneste, der er blevet snydt af hans charmerende væsen. Det er efterfølgende kommet frem, at Sven har et utroligt stort antal selskabskonkurser bag sig, og han har åbenlyst i forhold til Chess House brugt samme strategi som en selskabstømmer. Jeg håber og tror, at vi har set det sidste til denne svindler i den danske skakverden, og jeg håber, at han fremover bliver forhindret i at bruge sine tvivlsomme metoder i andre sammenhænge.

Læs eventuelt mere hos DSU på http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=2426:chess-house-underlobet&catid=10:topnyheder&Itemid=148

Referat fra generalforsamlingen 14. maj 2019

Valg af dirigent
John Rendboe blev valgt som dirigent

Valg af referent
Jesper Mygind blev valgt som referent

Optælling af stemmeberettigede
Der deltog 9 stemmeberettigede medlemmer

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jesper Mygind redegjorde for sæsonen. Af individuelle resultater fremhævede han Jakob Vang Gluds fremragende 7/9 som bræt 1 for Danmarks OL-hold. Rasmus Skytte blev nummer 2 i festugens GM-turnering, mens Uffe Vinther-Schou blev nummer 3 i den åbne gruppe. Vagn Jensen blev nummer 3 til senior DM. Og Uffe Vinther-Schou vandt ÅM med Tobias Bent Christensen på 2.-pladsen.

I holdskak trådte førsteholdet på initiativ af blandt andet Uffe Vinther-Schou et skridt frem i denne sæson. Holdet blev forstærket med Jakob Vang Glud og Erik Søbjerg og endte på en flot 3.-plads med pæn afstand til midterfeltet. Det betyder, at holdet kan deltage i Europa Cup til november. Erik Søbjerg blev topscorer med flotte 7½/9. Andetholdet havde også en flot sæson og sluttede som nummer 3. Holdet, som var blevet forstærket med John Rendboe, havde ovenikøbet mulighed for at snuppe førstepladsen i sidste runde. Vagn Jensen blev topscorer med 5/7.

I klubben har vi haft VM-arrangement, julefrokost og lynskak, og på tirsdag har vi en foredragsaften. I efterårsturneringen delte Uffe Vinther-Schou og Vagn Jensen sejren i gruppe 1, mens Arne Strøm tog sig af gruppe 2. Og i forårsturneringen vandt Uffe Vinther-Schou gruppe 1 og Lars Holm-Rasmussen gruppe 2. Men generelt har klubbens arrangementer været tyndt besat, og det er nødvendigt med noget mere liv i klubben.

For at afhjælpe det sidste løftede formanden sløret for et nyt initiativ, nemlig juniorskak. Planen er at en række af klubbens medlemmer med Uffe Vinther-Schou i spidsen vil tilbyde undervisning og turnering for juniorer hver tirsdag i næste sæson. Vi skal tilbage til der, hvor vi er de unges førstevalg, når det gælde skak i Aarhus. Og så må vi bære over med, at der kommer lidt mere larm i klubben.

Klubbens hjemmeside har fået et tiltrængt løft i den forgangne sæson. Og samarbejdet med Chess House og med SK1968 og Nordre omkring holdskak fungerer fortsat upåklageligt.

Den afgående formand nævnte, at det er ikke lykkedes at skabe fremgang i de 7 år, han har stået i spidsen for klubben, når det gælder antal medarbejdere og aktiviteter. Der har været den samme bestyrelse i alle 7 år, og formanden takkede for samarbejdet. Til slut opfordrede han klubbens medlemmer til at bakke op om den nye formand.

Formandens beretning blev sat til debat. Michael Tettinek nævnte, at afholdelse af holdmøder i klubben havde været en positiv oplevelse. Arne Strøm savnede jævnbyrdige modstandere, hvilket førte til en længere snak om hvad man kan gøre for at klubben får flere basisspillere. Jacob Arnbjerg foreslog, at man i forbindelse med arrangementer i klubben kan tilkendegive på eksempelvis FaceBook at man deltager.

Formandens beretning blev vedtaget.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og fastlæggelse af kontingent
Lars Holm-Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab, der viste et underskud på 10057 kroner, blandt andet som følge af, at der havde været to dobbeltrunder på Sjælland. Han foreslog en kontingentstigning fra 500 til 600 kroner pr. halvår for seniorer og fra 250 kroner til 300 kroner pr. halvår for juniorer. Regnskabet blev godkendt og kontingentstigningen vedtaget.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Valg
Jacob Arnbjerg blev valgt som formand. Han erklærede, at det ikke var med begejstring at han modtog valget, men der skulle jo være en formand.
Jakob Bjerre Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Uffe Vinther-Schou blev nyvalgt til bestyrelsen.
Som bestyrelsessuppleanter blev Henrik Ochsner og Michael Tettinek valgt.
Rasmus Skytte blev valgt som revisor, og Jesper Hammer-Larsen blev revisorsuppleant.

Eventuelt
Under eventuelt gjorde Uffe Vinther-Schou rede for arrangementet den 16. juni, hvor klubben kan tjene nogle penge ved at uddele startnumre i forbindelse med Aarhus City Halvmaraton. Der mangler stadig et par frivillige.

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00 i Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N.

Dagsorden ifølge klubbens love:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Optælling af stemmeberettigede.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og fastlæggelse af kontingent.
 3. Indkomne forslag
 4. Valg
  af formand (Jesper Mygind modtager ikke genvalg).
  af bestyrelsesmedlemm (Jakob Bjerre Jensen modtager genvalg).
  af to bestyrelsessuppleanter (Henrik Ochsner og Rasmus Skytte).
  af revisor (Thomas Riis).
  af revisorsuppleant (Jan Sørensen).
 5. Eventuelt

Forslag, der skal behandles under punkt 3, skal indsendes til undertegnede senest 14 dage før generalforsamlingen på formand@aarhusskak.dk. Ovenstående er foreløbig dagsorden i henhold til klubbens love. Såfremt der modtages forslag til punkt 3, udsendes endelig dagsorden med disse forslag. Jeg vil opfordre alle klubbens medlemmer til at møde op for at give deres mening til kende om såvel gode som mindre gode ting i klublivet. Generalforsamlingen er vores bedste mulighed for i fællesskab at få diskuteret klubbens udvikling.

VEL MØDT!

Jesper Mygind

Vagn nummer 3 til senior DM

Senior DM blev i år annonceret til at skulle spilles i Aarhus. Det viste sig ved nærmere eftersyn, at det var Odder. Hotel Saxild Strand var et fornemt spillested, om ikke lige i centrum af Aarhus.

Seniorskakken er delt op i aldersgrupperne 50+ og 65+. Pudsigt nok var den ældste af grupperne stærkere end den ”unge”.

I 65+ klassen var vi repræsenteret af Vagn Jensen. Og det er vel netop deltagere af hans styrke, man gerne vil se i seniorskakken. De senere år har Vagn vundet et utal af onsdagsturneringer i Chess House, men også tidligere har der været mange fornemme resultater. Det skal da med, at Vagn var Danmarks repræsentant ved Junior-VM i Jerusalem, 1967. Dengang vandt Julio Kaplan en sensationel sejr foran senere langt mere berømte navne som Timman, Hübner, Sigurjonsson, Keene – og altså Vagn.

Nu var det ikke lige de gamle kendinge fra 1967-mesterskabet man kunne møde i Odder, men nok folk fra den tid, som sad med talent og ambitioner. Jeg kunne da tælle en håndfuld spillere, der som minimum havde kigget forbi Landsholdsklassen. Hvilket for øvrigt også gælder Vagn, der debuterede i LH-klassen 1969.

Det blev Jens Kølbæk, der vandt mesterskabet med 5½/7. Vagn scorede 5/7 og delte 2. pladsen med Peter Birk Petersen og Peter Mikkelsen. På korrektion blev Vagn nr. 3. En meget solid præstation, hvor Vagn ikke tabte noget parti.

Tillykke til Vagn med bronzeplaceringen!

John Rendboe