Indkaldelse til Generalforsamling

Vi holder generalforsamling 7. maj kl. 19.00

Dagsorden er som følgende

Pkt.1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning ved formanden

Pkt. 3: Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren

Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent.

Pkt. 5: Indkomne forslag – skal være formanden i hænde d. 27. april.

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen: Evald Jakobsen er på valg som kasserer – og ønsker ikke genvalg. Torsten Licht ønsker ej heller genvalg – så vi skal have to nye til bestyrelsen.
Valg af to bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant

Pkt. 7: Evt.