IM-turnering

Åben for spillere med min. 2100 ELO rating/ IM-Tournament – Open for all Players above 2100 ELO.

9 runder på 7 dage/ 9 rounds in 7 days

Tilmeldingsgebyr/ Entry Fee: Betal før 1.juli/Pay before July 1st: Dkr. 500 Efter 1.juli/After July 1st: Dkr. 600

Betales til Reg.nr. 9395 Kontonr. 0006667783 med angivelse af navn.

Please pay to this account: Reg. nr. 9395 Kontonr. 0006667783 – And please write your name.

Præmier/Prizes: Will be announced

Spilleplan/Schedule:

Round 1: Mandag 11.juli /Monday 11th of July: 16.00 

Round 2: Tirsdag 12.juli/Tuesday 12th of July: 14.00

Round 3: Onsdag 13. juli / Wednesday 13th of July: 10.00 – 15.00 Round 4: 16.00 – 

Round 5: Torsdag 14.juli /Thursday 14th of July: 14.00

Round 6: Fredag 15.juli/ Friday 10.00 – 15.00 Round 7: 16.00 – 

Round 8: Lørdag 16.juli /Saturday 16th of July: 14.00

Round 9: Søndag 17.juli / Sunday 17th of July 10.00

Spillested: Tranbjerg Skolen Grønløkke Alle 9, 8310 Tranbjerg, Afd. A. 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27383

Skolernes Skakklub fejrer 50 år!

11.-17. juli fejrer vi Skolernes Skakklubs 50 års jubilæum. Det var i 1972 Svend Svendsenstiftede klubben, der på alle måder, spillemæssigt og organisatorisk har været en af de mest succesrige i nyere dansk skakhistorie.

Vi afholder en GM-turnering på Grønløkkeskolen – eller Tranbjerg Skolen afdeling Grønløkke, som den hedder nu. Grønløkke Alle 9. Der bliver en GM-turnering i toppen. Måske årets stærkeste. Der bliver en IM-turnering for spillere over 2100 ELO. Og så håber jeg snarligt at kunne bekræfte vi også holder en almindelig koordineret turnering, så alle spillere i klubben har muligheden for at være med.

Under alle omstændigheder bliver dette vores største arrangement i årevis. Vi håber på stor og god opbakning og hjælp fra så mange som muligt.

IM Uffe Vinther-Schouvandt igen

Igen med 4½/5! I disse tider med fokus på bæredygtighed er det dejligt, at kunne genbruge sådanne overskrifter. Uffe begyndte med en remis, men så var det slut. Resten fik stryg. Med imponerende 4½/5 sikrede Uffe sig en klar sejr i Nordres Forårsturnering der har været spillet om torsdagen i Chesshouse.

Vagn Jensen scorede 1½/5 i samme gruppe. Det kunne være blevet til mere. Jeg er lidt usikker på Uffes nye ratingtal, men det må være omkring de 2400 i dansk, måske 2398? Og nok så vigtigt ca. 2375 i ELO. Under alle omstændigheder fremragende resultater. Dejligt at se, at det er muligt for spillere over konfirmationsalderen at gøre fremskridt.

Generalforsamling 31. maj 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Skakklub/Skolerne. Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Olof Palmes Alle 11, 8200 Aarhus N.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg til dirigent, referent og stemmetæller.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent.

Pkt. 5: Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Pkt. 6: Valg: To bestyrelsesmedlemmer: Evald Jakobsen og Michael Tettinek er på valg. Bestyrelsen er åben for en forøgelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra fem til syv.

Valg af suppleanter: Jacob Arnbjerg og Carl Emil Christensen er på valg.

Valg af revisor: Rasmus Skytte er på valg.

Valg af revisorsuppleant: Jesper Hammer-Larsen er på valg.

Pkt. 7: Evt.

IM Uffe vandt – det hele!

IM Uffe Vinther-Schou vandt sin måske bedste sejr nogensinde SonFlow Cup i Kolding, da han efter at have slået GM Henrik Danielsen i 4. runde fortsatte med sejr over FM Manosri i runde 5. Dermed blev det til hele 4½/5. En usædvanlig smuk sejr, der sender det danske ratingtal helt op på 2372! Det bedste i årevis. Vi letter hatten og siger tillykke.

Svend Svendsen 90 år!

Den 25. april fyldte klubbens stifter, Svend Svendsen, 90 år. Hans betydning for klubben, for dansk skak, for dansk skoleskak og såmænd for Aarhus kan knap overvurderes. At han stiftede Skolernes Skakklub, der i dag er den ene del af vor nuværende klub er naturligvis rigeligt til at blive fejret. Efter stiftelsen i 1972 var Svendsen i årevis den driftige formand, som på sin officielle arbejdsplads, Brobjergskolen, både stod for organisering af skoleskak i topklasse og sikrede de unge mennesker røgfrie omgivelser i klubben om aftenen. Og ja, et røgfrit miljø i 1970-erne var enestående. Han var også formand for Aarhus Skoleskak – det siger vel sig selv. Han var også manden der opfandt skaklejrene. Tranum lejren om sommeren var så stor, at selv med 300 pladser var der ventelister og efterhånden en lejr to. Og så kom Sahllejren i efterårsferien. Altid blev det hele fastholdt i fremragende små aviser eller bulletiner, der sikrede at alle havde et varigt minde om en stor oplevelse. Træning på højt niveau blev i Svendsens tid en selvfølge. Der blev indført forberedelse før holdkampe. Osv. Osv. Altid opfindsom, altid opmærksom stod Svendsen bag og sikrede fremragende oplevelser. I dag er Aarhus en by i stadig fremgang, men i 60-erne og 70-erne var det ikke sådan. Byen var præget af tidens klassiske afproduktion. Fabrikker lukkede og folk flyttede ud. I den tid var Svendsen ikke blot for os skakspillere, men for selvforståelsen i byen af største betydning. Der er mange, vi er mange, der skylder Svendsen evig tak for en fantastisk indsats – gennem årtier. Hip hip hurra – og tillykke til Svend Svendsen! Foto er fra ca. 1975. Drengen ved højre albue er Thomas Ochsner

UPRYKNING!!

Efter et drama, der næsten var for meget, lykkedes det lige præcis at vinde 5 – 3 over vore direkte rivaler, Springeren, Kolding. Fire sejre, to nederlag. Til allersidst sad Kresten Skytte Hagen med en fordelagtig stilling efter godt spil. Og mens vi andre bed negle, vandt han. Uha. Det var mere end spændende. Da Kresten var kommet foran med en officer, røbede Henrik Ochsner at han havde taget champagne med. Så blev der endelig lejlighed til at skåle.