Chess House underløbet

De seneste dage har været kaotiske i den aarhusianske skakverden. Formanden for Chess House, Sven Christensen, har erklæret foreningen opløst – i strid med vedtægterne. Møbler, computere, TV, skakspil, skakure og kioskvarer er blevet fjernet fra Chess House, og lokalerne er blevet opsagt. Samtidigt er kontoen tømt og kassekreditten fuldt udnyttet. Sven Christensen har stiftet en ny organisation, “New Chess House”, og har åbenbart haft en forventning om, at vi og Nordre vil skifte over til at spille der.

Det kan der naturligvis ikke blive tale om.

En bred kreds af gode aarhusianske skakkræfter arbejder på at genetablere Chess House. Den planlagte ekstraordinære generalforsamling gennemføres mandag den 29. juli klokkken 19 i Chess Houses nu møbelløse lokaler, hvor der vælges en ny bestyrelse. Alle er velkomne, og jeg kan kun opfordre klubbens medlemmer til at deltage.

Bestyrelsen i Aarhus Skakklub/Skolerne får en stor opgave med at finde et spillested til den kommende sæson, og med at sikre, at vi har de fornødne materialer. De gamle materialer befinder sig midlertidigt hjemme hos mig, og forhåbentlig går der ikke så længe, før Chess House er reetableret.

Der er ingen tvivl om, at Sven Christensen i sin formandsperiode har gjort et stort stykke arbejde for aarhusiansk skak. Men det blegner ganske ved siden af den svinestreg, det er groft at tilsidesætte almindeligt foreningsdemokrati – for slet ikke at tale om at stjæle samtlige foreningens aktiver. Som en konsekvens heraf er han naturligvis blevet politianmeldt.

Jeg har haft et udmærket samarbejde med Sven, og jeg har stolet på ham, så jeg er selvfølgelig vred og skuffet. Men jeg er ikke den eneste, der er blevet snydt af hans charmerende væsen. Det er efterfølgende kommet frem, at Sven har et utroligt stort antal selskabskonkurser bag sig, og han har åbenlyst i forhold til Chess House brugt samme strategi som en selskabstømmer. Jeg håber og tror, at vi har set det sidste til denne svindler i den danske skakverden, og jeg håber, at han fremover bliver forhindret i at bruge sine tvivlsomme metoder i andre sammenhænge.

Læs eventuelt mere hos DSU på http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=2426:chess-house-underlobet&catid=10:topnyheder&Itemid=148

Referat fra generalforsamlingen 14. maj 2019

Valg af dirigent
John Rendboe blev valgt som dirigent

Valg af referent
Jesper Mygind blev valgt som referent

Optælling af stemmeberettigede
Der deltog 9 stemmeberettigede medlemmer

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jesper Mygind redegjorde for sæsonen. Af individuelle resultater fremhævede han Jakob Vang Gluds fremragende 7/9 som bræt 1 for Danmarks OL-hold. Rasmus Skytte blev nummer 2 i festugens GM-turnering, mens Uffe Vinther-Schou blev nummer 3 i den åbne gruppe. Vagn Jensen blev nummer 3 til senior DM. Og Uffe Vinther-Schou vandt ÅM med Tobias Bent Christensen på 2.-pladsen.

I holdskak trådte førsteholdet på initiativ af blandt andet Uffe Vinther-Schou et skridt frem i denne sæson. Holdet blev forstærket med Jakob Vang Glud og Erik Søbjerg og endte på en flot 3.-plads med pæn afstand til midterfeltet. Det betyder, at holdet kan deltage i Europa Cup til november. Erik Søbjerg blev topscorer med flotte 7½/9. Andetholdet havde også en flot sæson og sluttede som nummer 3. Holdet, som var blevet forstærket med John Rendboe, havde ovenikøbet mulighed for at snuppe førstepladsen i sidste runde. Vagn Jensen blev topscorer med 5/7.

I klubben har vi haft VM-arrangement, julefrokost og lynskak, og på tirsdag har vi en foredragsaften. I efterårsturneringen delte Uffe Vinther-Schou og Vagn Jensen sejren i gruppe 1, mens Arne Strøm tog sig af gruppe 2. Og i forårsturneringen vandt Uffe Vinther-Schou gruppe 1 og Lars Holm-Rasmussen gruppe 2. Men generelt har klubbens arrangementer været tyndt besat, og det er nødvendigt med noget mere liv i klubben.

For at afhjælpe det sidste løftede formanden sløret for et nyt initiativ, nemlig juniorskak. Planen er at en række af klubbens medlemmer med Uffe Vinther-Schou i spidsen vil tilbyde undervisning og turnering for juniorer hver tirsdag i næste sæson. Vi skal tilbage til der, hvor vi er de unges førstevalg, når det gælde skak i Aarhus. Og så må vi bære over med, at der kommer lidt mere larm i klubben.

Klubbens hjemmeside har fået et tiltrængt løft i den forgangne sæson. Og samarbejdet med Chess House og med SK1968 og Nordre omkring holdskak fungerer fortsat upåklageligt.

Den afgående formand nævnte, at det er ikke lykkedes at skabe fremgang i de 7 år, han har stået i spidsen for klubben, når det gælder antal medarbejdere og aktiviteter. Der har været den samme bestyrelse i alle 7 år, og formanden takkede for samarbejdet. Til slut opfordrede han klubbens medlemmer til at bakke op om den nye formand.

Formandens beretning blev sat til debat. Michael Tettinek nævnte, at afholdelse af holdmøder i klubben havde været en positiv oplevelse. Arne Strøm savnede jævnbyrdige modstandere, hvilket førte til en længere snak om hvad man kan gøre for at klubben får flere basisspillere. Jacob Arnbjerg foreslog, at man i forbindelse med arrangementer i klubben kan tilkendegive på eksempelvis FaceBook at man deltager.

Formandens beretning blev vedtaget.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og fastlæggelse af kontingent
Lars Holm-Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab, der viste et underskud på 10057 kroner, blandt andet som følge af, at der havde været to dobbeltrunder på Sjælland. Han foreslog en kontingentstigning fra 500 til 600 kroner pr. halvår for seniorer og fra 250 kroner til 300 kroner pr. halvår for juniorer. Regnskabet blev godkendt og kontingentstigningen vedtaget.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Valg
Jacob Arnbjerg blev valgt som formand. Han erklærede, at det ikke var med begejstring at han modtog valget, men der skulle jo være en formand.
Jakob Bjerre Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Uffe Vinther-Schou blev nyvalgt til bestyrelsen.
Som bestyrelsessuppleanter blev Henrik Ochsner og Michael Tettinek valgt.
Rasmus Skytte blev valgt som revisor, og Jesper Hammer-Larsen blev revisorsuppleant.

Eventuelt
Under eventuelt gjorde Uffe Vinther-Schou rede for arrangementet den 16. juni, hvor klubben kan tjene nogle penge ved at uddele startnumre i forbindelse med Aarhus City Halvmaraton. Der mangler stadig et par frivillige.

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00 i Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N.

Dagsorden ifølge klubbens love:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Optælling af stemmeberettigede.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og fastlæggelse af kontingent.
 3. Indkomne forslag
 4. Valg
  af formand (Jesper Mygind modtager ikke genvalg).
  af bestyrelsesmedlemm (Jakob Bjerre Jensen modtager genvalg).
  af to bestyrelsessuppleanter (Henrik Ochsner og Rasmus Skytte).
  af revisor (Thomas Riis).
  af revisorsuppleant (Jan Sørensen).
 5. Eventuelt

Forslag, der skal behandles under punkt 3, skal indsendes til undertegnede senest 14 dage før generalforsamlingen på formand@aarhusskak.dk. Ovenstående er foreløbig dagsorden i henhold til klubbens love. Såfremt der modtages forslag til punkt 3, udsendes endelig dagsorden med disse forslag. Jeg vil opfordre alle klubbens medlemmer til at møde op for at give deres mening til kende om såvel gode som mindre gode ting i klublivet. Generalforsamlingen er vores bedste mulighed for i fællesskab at få diskuteret klubbens udvikling.

VEL MØDT!

Jesper Mygind

Vagn nummer 3 til senior DM

Senior DM blev i år annonceret til at skulle spilles i Aarhus. Det viste sig ved nærmere eftersyn, at det var Odder. Hotel Saxild Strand var et fornemt spillested, om ikke lige i centrum af Aarhus.

Seniorskakken er delt op i aldersgrupperne 50+ og 65+. Pudsigt nok var den ældste af grupperne stærkere end den ”unge”.

I 65+ klassen var vi repræsenteret af Vagn Jensen. Og det er vel netop deltagere af hans styrke, man gerne vil se i seniorskakken. De senere år har Vagn vundet et utal af onsdagsturneringer i Chess House, men også tidligere har der været mange fornemme resultater. Det skal da med, at Vagn var Danmarks repræsentant ved Junior-VM i Jerusalem, 1967. Dengang vandt Julio Kaplan en sensationel sejr foran senere langt mere berømte navne som Timman, Hübner, Sigurjonsson, Keene – og altså Vagn.

Nu var det ikke lige de gamle kendinge fra 1967-mesterskabet man kunne møde i Odder, men nok folk fra den tid, som sad med talent og ambitioner. Jeg kunne da tælle en håndfuld spillere, der som minimum havde kigget forbi Landsholdsklassen. Hvilket for øvrigt også gælder Vagn, der debuterede i LH-klassen 1969.

Det blev Jens Kølbæk, der vandt mesterskabet med 5½/7. Vagn scorede 5/7 og delte 2. pladsen med Peter Birk Petersen og Peter Mikkelsen. På korrektion blev Vagn nr. 3. En meget solid præstation, hvor Vagn ikke tabte noget parti.

Tillykke til Vagn med bronzeplaceringen!

John Rendboe

Bronze til 1.holdet!

Kurven havde været støt opadgående, det bedste resultat i en del år kunne imødeses. Måske. For sagen var den, at de sidste tre runder bød på de hårdeste modstandere. Det var nu, det skulle vise sig, om holdets hårde kerne kunne stå imod, når det virkelig gjaldt.

7. runde: Skanderborg – ÅSS: 4½ – 3½

Et tab med mindst mulig margin til de forsvarende mestre, der lå på 2. pladsen, temmelig langt foran os. Det lyder ikke så slemt, og var det vel heller ikke. Men på dagen var der chancer. Deres 8. bræt spillede egentlig fornemt, men var i længden ikke en match for vores topscorer, Erik Søbjerg. Uffe vandt et spændende parti mod Nicolai V. og så kørte Jakob bare Mads Andersen over. Det var lidt vildt.

8. runde: Brønshøj – ÅSS: 3½ – 4½

Yes! En vigtig sejr. Brønshøj har i 2010-erne været et yderst stabilt tophold og en svær modstander for os. Lige i år var de i gang med deres ringeste sæson længe. Men til den afsluttende dobbeltrunde i Hillerød stillede de selvfølgelig med et godt hold. Og var favoritter med en forventet på 4.56 mod os. Erik Søbjerg vandt et flot angrebsparti – igen. Rasmus og Andreas vandt to dejlige partier.

9. runde: ÅSS – Team Xtracon Køge 3½ – 4½

Sidste runde mod Køges førende stormestre, det stærkeste hold ligaen har set til dato. Vores klippe på 1. brættet, Jakob Vang Glud, måtte desværre ned for første gang i år, men der blev kæmpet stort og så fik Uffe has på GM Chatalbashev. Vores forventede score var 2.27 – og dette var deres mindste sejr i år.

Med 40 p og 11 mp var en særdeles fornem 3. plads sikret – med 6 point (!!) ned til nr. 4. Fantastisk! Vores bedste placering i seks år.

I den forbindelse bør det fremhæves, at der kun var 4 afbud i løbet af hele sæsonen. Det viser i den grad noget om kampvilje og gejst på holdet. Alle kæmpede. I løbet af året blev det også normen at være med til holdmøderne inden runden. Endda på Skype.

1: Jakob Vang Glud: 4½/8 – TPR: 2559 – Satte en ny norm for 1.brættet
2: Andreas Hagen: 3/9 – TPR: 2314 – Kæmpede forbilledligt. TPR siger ikke nok.
Reserve: Karsten Rasmussen: 1/1 – Han kom, så og sejrede.
3: Rasmus Skytte: 4½/9 – TPR 2367 – Stabil præstation af Rasmus.
4: Jan Sørensen: 3/7 – TPR 2265 – Havde de berømte små marginaler mod sig.
5: Uffe Vinther-Schou: 6/9 – TPR 2432 – Et markant comeback!
6: Tobias Christensen: 4½/8 – TPR 2346 – Solidt fra de senere års topscorer.
7: Thomas Ochsner: 4½/9 – TPR 2205 – Solid præstation.
8: Erik Søbjerg: 7½/9 – TPR 2375 – The Killer! Fyrre fortjente rating point i posen.
Reserve: John Rendboe: 1½/3 – 3 x remis.

Dermed er klubben allerede tilbage i toppen af dansk skak. Næste udfordring: Europa Cup til november.

John Rendboe

Uffe Aarhusmester – foran Tobias

Årets Aarhusmesterskab endte i Chess House med 30 deltagere. Mesterskabet blev spillet i en stor åben gruppe. Klubben havde tre deltagere med, Henrik Ochsner, Tobias Christensen og Uffe Vinther-Schou. De to sidstnævnte fremstod som ratingfavoritter, men med et kobbel halsende juniorulve efter sig er den slags altid meget usikkert i et turneringsformat som dette. Man spillede 3 runder hurtigskak om fredagen og så fire runder klassisk skak lørdag og søndag. Der skal både lyst og udholdenhed til.

Henrik Ochsner spillede en rigtig god turnering. Med 4/7 overgik han langt sin seedning og fik 27 rating point med hjem. Henriks gevinst mod det unge talent Adesh Eeswaralingam var højdepunktet.

Uffe lagde hårdt ud med 3/3 i hurtigskakken og dermed alene i spidsen. Men lørdagen var mindre god med remis mod Tobias og en snubling mod Nicolai Brondt. Tobias havde da 4/5 og lå et halvt point efter Brondt.

Om søndagen lagde Tobias stærkt ud med at batte Rasmus Thøgersen, mens Uffe fik drejet et knaldhårdt parti mod Jens Ramsdal til sin fordel. Nu lå Tobias og Brondt lige i spidsen med Uffe et halvt point efter.

Om aftenen delte Tobias og Brondt hurtigt, mens Uffe fortsatte det hårde spil og pressede Jens O.S. Fogh ned.

Slutresultatet blev, at tre spillere endte i toppen på 5½ p.

Uffes udlæg betød, at han havde mødt stort set hele toppen og derfor bedst korrektion og dermed sejren foran Tobias.

 1. Uffe Vinther- Schou 5½p. Aarhusmester 2019.
 2. Tobias Christensen 5½p.

.. 10. Henrik Ochsner 4p.

Tillykke til Uffe til mesterskabet!

Og tillykke til vore spillere med rigtigt gode præstationer.

John Rendboe

Flot slutspurt af 2.holdet

Aarhus/Skolerne 2 – Horsens 6 – 2

 1. John Filip Rendboe (2088) – Morten Basse Jensby (2097) 1 – 0
 2. Jakob Bjerre Jensen (2171) – Kurt Schlott Hansen (1949) 1 – 0
 3. Vagn Jensen (2119) – Anders J. Munch (1949) ½ – ½
 4. Michael Tettinek (2014) – Peter Riis (1935) ½ – ½
 5. Jesper Mygind (2005) Søren Sørensen (1817) ½ – ½
 6. Torill Skytte (1919) – Niels Møller Andersen (1675) 1 – 0
 7. Jacob Arnbjerg (1872) – Søren Grymer-Hansen (1650) ½ – ½
 8. Henrik Ochsner (1852) – Lars Friis (1303) 1 – 0

Det blev til en flot 6-2 sejr over Horsens. Stort set som den forventede score, men uden tvivl en klokkeklar sejr, der kom i hus efter sikkert spil og fine gevinster.

John kom uden problemer ud ad åbningen med de sorte. Modstanderen stillede sig op på kongefløje med Lg5 og Dh4 men der var ikke noget reelt pres mod Johns kongestilling. Tværtimod fik John stærkt modspil, og fik vundet modstanderens dronning. Dog ikke uden arbejde der stadig skulle gøres færdig. John havde dame og to tårne mod løber, springer og to tårne. Og så havde modstanderen også to forbundne fribønder i a og b-linjen. Men den materielle forskel var for stor. John fik de tunge brikker til at spille fint sammen, og modstanderens fribønder kom aldrig ud af starthullerne. Det endte med mat på h2. 0-1.

Jakob havde de hvide og havde vist bare bedre styr på teorien. Et tidligt g4 fremstød var effektivt, og modstanderen fik aldrig mulighed for at få noget spil mod Jakobs stilling der var super solid. Jeg så ikke så meget, men der var vist heller aldrig reel spænding om udfaldet. 1-0

Vagn tog remis i en lige stilling, men der var ellers en overgang, hvor jeg synes det så ret vildt ud. I midtspillet hang der pludselig lette officerer og bønder i begge lejre, og da de tunge brikker alle var tilbage på brættet, lignede det noget der hurtigt kunne gå den ene eller anden vej.
Men både Vagn og hans modstander havde nok styr på varianterne; der blev byttet brikker af, og da støvet havde sat sig var der kun en tør stlling tilbage. ½-½

Michael fik igen en remis. Og igen var det – efter Michaels eget udsagn – en lidt tam omgang. Men bagefter var der vist alligevel noget; Michael mente at han skulle have slået på d7 i stedet for c6, og så ville han have fået en markant bede version end i partiet. Hvorom alting er, så enedes man om remis i dagens hurtigste parti. ½-½

Jeg så ikke så meget af Jesper parti, men det så hele tiden ud til at være i balance. Men mod tidnøden synes jeg dog, at Jesper fik presset modstanderen tilbage – bl.a. takket være pres i c-linjen. Jesoer dronning kom frem på banen, men da modstanderen pludselig kunne fremtvinge dronnningeafbytning, løb det hele ud i sandet. Konge og 4 bønder per mand var dødt remis, men derfor spillede de to kombattanter det alligevel ud. Man ved jo aldrig. ½-½

På de 3 nederste brætter var vi store favoritter, og Torill indfriede forventningen på 6.bræt. Men i dagens klart længste parti fik hun lov til at arbejde for det. På et tidspunkt troede jeg det måske ville blive hurtigt overstået; Torill vandt en ren bonde og havde en imponerende bondekæde der pressede modstanderen langt tilbage. Men så fik denne modspil og bl.a. lukket Torills dronning inde på h2. Og jeg mener virkelig lukket inde. Men Torill havde stadig sine trumfer, og stille og roligt fik hun brikkerne i spil; bl.a takket være en fremskudt bonde på d7.
Der var alle mulige temaer hvor Torill kunne gå galt i byen, men Torill spillede cool (f.eks. et mege flot Tc1 var virkelig iskoldt og super stærkt). Endelig kom damen ud af sit skjul, og via manøvren Dh2,Dg1,Da1+,Da3+,Dxf3 fik Torill damen i spil med afgørende angreb. Flot spillet! 1-0

Jeg havde de sorte og spillede egentligt udmærket mod min modstanders lidt uortodokse setup med e4-f4-c3. Jeg afslog et remistilbud omkring træk 20, men da det ca. 10 træk senere ikke så ud til at jeg kunne få noget afgørende, tog jeg remis (med kun 6 minutter tilbage).
Et meget morsomt parti, idet computeren aldrig kom udover +/- 0.3 i vurdering. Ikke fordi det var et kedeligt parti, det kom bare aldrig ud af balance. ½-½

Henrik havde deja-vu i stor stil. Hasle skole en søndag kl 12. 8.bræt med de sorte brikker. Bordet bagerst i lokalet i højre hjørne. Og så Albins modgambit! Henrik kom rigtig skidt ud af åbningen – hvilket slet ikke er sjovt når modstanderen har 1300 i rating og man veda alt andet en gevinst er en mindre katastrofe. Modstanderen spillede dog rigtig fornuftigt og havde en velbeskyttet bonde i d-linjen der var som en torn i øjet på Henriks stilling. Det var små præcise manøvrer Henrik måtte ty til, men det så ikke sjovt ud. Mod en stærkere spiller tvivler jeg på de var gået godt. Men det gik det alligevel! Stille og roligt fik Henrik modspil på dronningefløjen – bl.a. hjulpet godt på vej af at modstanderen fik sat sit eget angreb på standby ved at skabe en fastlåst bondestruktur på kongefløjen. Det korte af det lange; Henrik vandt til sidst og reddede det hele point. Og mon ikke han skal hjem og se lidt nærmere på den gambit… 1-0

Skanderborg 2 – Aarhus/Skolerne 2 1 – 7

 1. Jan Rode Pedersen (2159) – John Filip Rendboe (2088) ½ – ½
 2. Tavs Bjerre (2028) – Jakob Bjerre Jensen (2171) ½ – ½
 3. Claus Qvist Jessen (1868) – Vagn Jensen (2119) 0 – 1
 4. Morten Fredsgaard Rasmussen (1868) – Michael Tettinek (2014) 0 – 1
 5. Colin Watson (1818) – Jesper Mygind (2005) 0 – 1
 6. Christian Emil Frambøl (1813) – Christian Korup Schmidt (1893) 0 – 1
 7. Niels Chr. Christensen (1757) – Jacob Arnbjerg (1872) 0 – 1
 8. Allan Erik Schmidt Andersen (1590) – Henrik Ochsner (1852) 0 – 1

Det blev til en kæmpesejr, da vi gæstede Skanderborg. Hele 7-1, hvilket trods vores favoritrolle var meget over den forventede på 5,4. Godt nok tabte 1.holdet i samme lokale knebent i Skakligaen, men vi sørgede for at besøget i Skanderborg i alt blev en pæn succes. Med storsejren rykkede vi forbi Viby i tabellen og ligger nu nummer 3. Omvendt blev Skanderborg og Evans isolerede i bunden og begge hold må med al sandsynlighed ned i mesterrækken.

Oprykningskampen er utrolig tæt; Springeren tog til Esbjerg og hentede en kneben 4½-3½ sejr og går dermed ind i sidste spillerunde med kun ½ points forpring til netop Esbjerg. Og i netop sidste runde har vi Springeren. De har et stærkt hold, og specielt i toppen har de meget stærke spillere der har scoret rigtig mange points. Men de må ryste lidt når de ser på vores kampform 🙂

 1. John spillede hvid mod Jan Rode. John havde bønder på e3 og g3, og det så derfor lidt irriterende ud at Jan fik et tidligt f4 fremstød ind; også fordi John ikke havde fået rokeret endnu. John valgte en lang rokade og havde lidt terrænfordel med fremskudte bønder. Der var dog samtidig mulighed for et kontrastød, og John fik aldrig rigtig stillet topperne op til et angreb. Det endte med en forholdsvist fredelig halv. ½-½
 2. Jakob spillede mod Tavs Bjerre, så man vidste nok aldrig om han havde noget med fra sønnike?! Jakob havde en lidt svag bonde på d6, der hele tiden var et mål for de hvide løber på f4. Dette besværliggjorde Jakobs udvikling lidt, men i midtspillet gav Jakob fint en bonde for at få en stærk løber i centrum. Herefter så jeg ikke så meget, og lige pludselig havde Jakob fået damen med på kongefløjen. Begge spillere havde dog nok helt styr på at netop den variant ville resultere i en mulig evigskak, og sådan gik det da også. ½-½
 3. Vagn spillede igen et rigtig fint parti. Stille og roligt fik han bygget fint op, og da modstanderen blev lidt grådig og snuppde en bonde på b2 fik Vagn efterfølgende vundet materiale. Det endte med et afgørende angreb med dronning og springer mod den ubeskyttede sorte konge. Vagns modstander kunne have ofret damen og kæmpet en dødskamp, men han tillod Vagn at sætte mat på h7. 1-0
 4. Michael havde de sorte, og som altid kom han fornuftigt ud af åbningen. Og i modsætning til tidligere partier fik Michael denne gang præcist den type stilling han excellerer i. Han vandt en bonde og fik stille og roligt stillet brikkerne helt rigtigt. Et afgørende h5 fremstød overbelastede modstanderens stilling, og selvom Michael relativt hurtigt vandt herefter, viste analyserne bagefter ikke at hvid kunne have fået noget afgørende modspil. Nu er Michael i gang :). 0-1
 5. Jesper fik ikke så meget ud af åbningen på brættet, men på uret fik han en betydelig fordel. Jespers taktik var at holde spillet i gang og så lede efter nogle taktiske motiver mod tidnøden. Jeg så desværre ikke om dette vitterligt var hvad skete i partiet, men Jesper vandt da! 1-0
 6. Jeg var igen en anelse bekymret for om Cristians dronning på et tidspunkt vill blive fanget i krydsilden fra modstanderens løbere. Men som før er Christian ret cool i den type stilling, og da der blev afbyttet de tunge brikker var det Christian der gik ind i et slutspil en bonde over. Begge havde ligefarvede løbere og 3 bønder på kongefløjen. Og så havde Christian en bonde i b-linjen. Det kunne være blevet et langt manøvre-parti, men pludselig byttede modstanderen løbere af. Og så blev det en bondekapløb, hvor Christian kom først. Der var lige lidt teknik i at få damen tilbage og styre de to hvide forbundne bønder, men damen var for stærk. Igen en fin gevinst til Christian. 0-1
 7. Jeg fik igen lov til at spille mit vanlige setup med hvid, og jeg fik som Jesper en stor fordel på uret. På et tidspunkt fik jeg et tårn til a6 med tempo, og dette neutraliserede det modspil sort ellers havde fået gang i på dronningefløjen. Og så skiftede spillet til kongefløjen hvor jeg fik mange brikker med. Jeg ofrede en løber på g6, og de så ud til dette bare ville skære igennem. Min modstander forsvarede sig dog rigtig fint, og fik bl.a. en irriterende god springer på g8. I gensidig tidnød kunne han dog ikke blive ved med at finde de kritiske forsvarstræk. Et midlertidigt dronningeoffer afgjorde sagen. Jeg fik materialet tilbage med renters rente, og efter 32 træk opgav min modstander i en stilling hvor han var nede med en kvalitet og 2 bønder. 1-0
 8. Selvom jeg sad lige ved siden af Henrik, kan jeg desværre ikke sige så meget om hans parti. Altså udover at han vandt! Henrik fik vist fint pres i c-linjen, og til sidst blev der byttet en del brikker af. Og her kom Henrik bare ud med en kvalitet mere. Henrik er i rigtig god form for tiden, og så vinder man vist bare sådan nogle partier. 0-1

EN HELT FANTASTISK SEJR. Stort tillykke til alle. Lad os holde dampen oppe og give Springeren kamp til målstregen i sidste runde.

Aarhus/Skolerne 2 – Springeren 4½ – 3½

 1. John Filip Rendboe (2088) – Attila Gergacz (2363) 0 – 1
 2. Jakob Bjerre Jensen (2171) – Andreas Schütte (2177) 1 – 0
 3. Kresten Skytte Hagen (2167) – Viggo Bové Quist (2100) ½ – ½
 4. Vagn Jensen (2119) – Michael Jakobsen (2015) ½ – ½
 5. Michael Tettinek (2014) – Jens Ingemann Madsen (2006) ½ – ½
 6. Jesper Mygind (2005) – Kim Burnæs (1958) 1 – 0
 7. Christian K. Schmidt (1893) – Aage Søndergaard Nielsen (1948) 0 – 1
 8. Jacob Arnbjerg (1872) – Richardt Ebbesen (1942) 1 – 0

Sikken en afslutning på 2.division! Situationen inden var klar; vi skulle slå Springeren 6-2 samtidig med at Esbjerg skulle tabe stort til Viby. Og forholdsvist hurtigt blev det klart, at sidstnævnte ville ske. Om det var nerver skal jeg ikke sige, men mens de fleste af vores partier stadig var igang, synes jeg bare Viby var foran 5-2. Og da sidste parti her ville blive remis, kunne vi selv afgøre det i vores egen match. Og den vandt vi på fornemmeste vis. Og sejren på 4½-3½ kunne faktisk godt have været lidt større. Men selvom det altså var rigtig tæt på, så var det alligevel aldrig helt indenfor rækkevidde.

Her som jeg så det:

 1. John mødte med sort en meget stærk 2300 mand der havde 5/5. Altså en svær opgave! Men jeg synes John kom rigtig fint ud af åbningen, og selvom modstanderen havde noget tryk i f-linjen, havde John en stærk springer centralt placeret. Hvad der præcist skete så jeg ikke, men pludselig havde John sit hyr med at holde styr på modstanderens 3 forbunde fribønder! Selvom John havde 2 tårne mod løber og tårn, var det klart at han måtte give materiale tilbage. Og efter dette skete var John bare nede med 2 bønder. Og så færdiggjorde Springerens førstebræt sin 100% score med sikker hånd. 1-0
 2. Jakob spillede måske sit bedste parti. Det blev Tarrasch, og Jakob fik stillet sig solidt op. Og da modstanderen på et tidspunkt blev for kreativ blev hans løber fanget. Jekob måtte give nogle bønder, men sorts ekstra bønder var ret løse i det – og hans kongestilling ligeså. Jakob konsoliderede og så blev det ekstra materiale samt den bedre kongestilling bare afgørende. Super sejr over en stærk modstander. 1-0
 3. Kresten havde vist fint styr på sagerne i sit parti. Brikkerne blev længe på brættet, men det var Kresten der havde de færreste problemer der skulle løses. Kresten sagde selv han måske kunne havde fået lidt mere ud af det, men da der blev afviklet brikker var det vist bare remis-lige. ½-½
 4. Drama på bræt 4, hvor Vagn nok ikke har sovet så godt i nat efter at have overset en mat i 1! Ingen så det; hverken Vagn, modstanderen eller brættet ved siden af. Selve partiet blev en lang remis, og først i analyserne efter så begge mand, at Vagn efter omkring knap 10 træk kunne have sat mat! Og hvordan det; ja det var såsænd den gamle springerskak på d6, hvor hvids dame er i e-linjen og sort bliver kvalt i sine egne brikker (efter et fejlagtigt Sbd7). I analyserummet var der en samling skakbøger, og Kresten kunne morsomt demonstrere hvorledes netop denne mat figurerer i en bog af Larsen for begyndere. Ja, så har man også set det med 🙂 Men det forhindrer ikke at Vagn endte på 5/7 uden tab. Flot! ½-½
 5. Michael holdt gryden i kog på 5.bræt men fik endnu en remis. Der var dog ikke så meget at komme efter såvidt jeg kunne se. ½-½ Michael endte på 4/7 og uden tab, så en sikker mand, må man sige 🙂
 6. Jesper vandt dagens længste parti – og fik en flot sejr i et instruktivt slutspil. I sin sædvanlige åbning fik Jesper smart vundet løberparret. Men modstanderen lavde et ligeså smart kontrastød med springeren, så Jesper med det samme måtte levere løberparret tilbage. Og så var der kun tunge officerer og bønder på brættet. Jesper havde 3 mod 2 på dronningefløjen, men til gengæld havde modstanderen bedre bondestruktur i centrum. Jeg synes det hele så meget lige ud, men så havde Jesper pludselig skaffet sig et tårnslutspil med en ekstra fribonde i b-linjen og 3 bønder pr mand på kongefløjen. I bilen hjemad redegjorde Kresten for at dette er en klar remis, men at hvid samtidig har 3 forskellige muligheder for at presse sort. Hvilken en af dem Jesper vandt med så jeg ikke (måske en kombination?), men Jesper fik fordelagtigt afklaret bondesituationen på kongefløjen så han endte med at hive hele pointet hjem. Og dermed den samlede sejr 🙂 1-0
 7. Christian havde det svært i hele partiet. Hans modstander havde et farligt pres via hans hvidfeltede løber, og da Christian svækkede sin kongestillings hvide felter, så det farligt ud. Kontrastød i forsvarsstillinger har været noget af det Christian har haft held med i denne sæson, men denne gang gik det ikke. Presset blev for stort og Christian måtte ned. 1-0
 8. Jeg endte sæsonen med endnu en fin sejr med de hvide. Men med hvid i 5 af 7 partier skal der også gerne point på kontoen (det endte med 4½/7). Nok engang fik jeg mit d4-e3-f4 setup til at virke. Jeg fik et farligt kongeangreb med damen på h3, en stærk springer på e5, en fremskudt bonde på g5 og tårne i den åbne f-linje. Computeren siger, at min modstander på et tidspunkt kunne have neutraliseret angrebet ved at slå et af mine tårne, men samtidig tilladt at jeg fik et batteri i h-linjen. Vi troede dog begge at dette var for farligt, og da han missede sin chance (han overvejde det slet ikke) blev mit angreb afgørende. Omkring træk 30 var det klart, at jeg efter et stærkt Lh6 ville vinden en kvalitet. Min udfordring var, at jeg kun havde 1 minut og derfor spillede på tillægstiden. Det “spillede dog sig selv” langt hen ad vejen, og til sidst blev han bare reelt udspillet. 1-0

Status var dermed, at Springeren fortjent rykker op med 37 point og 11 MP. Vi fik flotte 34½ og ligeledes 11MP. Vi nåede akkurat ikke Esbjerg (35½ og 9 MP), men til gengæld akkurat holdt os foran Viby (33½ og 11 MP).

Fantastisk sæson, og der kan ikke være tvivl om, at ambitionen for næste år må være at spille med om oprykning – og da gerne tage en tur i 1.div. 🙂

Holdlederen takker for opbakning og god skak – vi ses næste sæson!

Jacob Arnbjerg

1.holdet: Et storhold vender tilbage

Et gammelt ord siger, at klasse aldrig fornægter sig. Men, hånden på hjertet, selv om klubben kunne se tilbage på mange smukke præstationer i fortiden, så var det begyndt at være vel længe siden. Der er den pudsighed ved tradition, at den altid skal fornyes for at være god. Stille og roligt mistede 1.holdet en spiller om året, eller hvert andet år. Man overlevede ved at hive gamle stjerner op af mølposen, når de fik spillelysten tilbage. Der måtte nye boller på suppen.

Derfor startede Uffe Vinther-Schou ifm. evaluering af den forgangne sæson i 2018 arbejdet med en ny strategi, eller rettere en strategi for førsteholdet, for der var jo ingen. Klubben er jo en fusionsklub, af de to gamle hæderkronede klubber; Aarhus Skakklub, der har rødder helt tilbage til 1903. Denne klub er i det hele taget den store gamle i aarhusiansk skakliv, den de andre som regel er brudt ud af. Svend Svendsen, som stiftede Skolernes Skakklub i 1972, er da også selv gammelt medlem af Aarhus Skakklub. Så ringen blev sluttet, da de to klubber fusionerede. Hver for sig havde de i perioden 1986 – 1995 fuldstændig domineret divisionsturneringen. Sammen blev vi mestre i 2010. I sæsonen 2012/13 blev det til sølvmedaljer, men siden da havde det knebet. I 2018 var man begyndt at kigge den anden vej i tabellen.

De to gamle klubber repræsenterede noget meget aarhusiansk. En væsentlig værdi som strategien med rette bærer præg af. Kerneværdien for klubben og 1.holdet er en lokal tilknytning. Derfor skal man heller ikke forvente en jagt på østeuropæiske stormestre, der stiller op i økonomisk lune tider.

Når skuden skal vendes, må man være realistisk. Så derfor blev der sat følgende mål:
1. At komme tilbage i den bedste halvdel af Skakligaen i 2018/2019/2020.
2. Være i top 3 hvert år og vinde DM en gang hvert tredje år fra 2021-2025.

Og hvem kom så til klubben? Først og fremmest GM Jakob Vang Glud. Her var vi heldige. Jakob viste storform ved Skak-OL, med det bedste danske resultat i årtier, måske siden Bent Larsens ungdom. Dermed blev klubben markant styrket i toppen. Og så kom Erik Søbjerg. En stærk spiller, som kunne bidrage positivt i den anden af holdet.

Hvordan er det så gået?
Hvis ikke resultaterne kommer, så bliver værdier udhulede, strategier tomme og mål luftkasteller. Så jo, der var både glæde og spænding. De to første runder:

ÅSS – Evans 5 – 3
ÅSS – Nordkalotten 4 – 4
Well, ja sådan lidt tja. Ingen katastrofe. Vi havde da håbet på en større sejr over ny oprykkerne fra Evans og ville gerne slå Nordkalotten. Sjovt nok var begge resultater 0.54 under forventet. Den tendens fortsatte i 3. runde:

ÅSS – Jetsmark 4 – 4
Helt nøjagtigt var dette 0.53 under forventet score. På dette tidspunkt var der en udmærket stemning på holdet, men man manglede lige forløsningen – den kom i runde 4:

ÅSS – SK 68 6½ – 1½
SLAM! Det var en på papiret jævnbyrdig kamp, hvor vi scorede 1.84 over forventet. Det kunne altså ikke passe, at holdet konsekvent scorede ½ point under forventet. Væsentligt. Det er altid irriterende at få ind i hovedet, at man er ældre end sit ratingtal!
5. runde bød på en helt lige match mod BMS:

ÅSS – BMS 4-4
Det var for øvrigt 0.42 under forventet, så det lignede lidt starten. Alligevel ikke det samme, for 4. runde betød, at sejrens sødme var smagt, så kan man bedre oppe sig. 6. runde:

ÅSS – Hillerød 5 – 3
Hele mit skakliv har jeg hørt folk der siger, at ratingtal er ligegyldige. Efter 6 runder kan vi konstatere, at 1. holdet helt tilfældigt ligger 0.04 point over forventet score.

Klubben bliver ikke danmarksmester, i toppen har suveræne Køge 41 point og 12 matchpoint. Skanderborg er på 2. pladsen med 35½p og ligeledes 12 matchpoint. Og så Århus Skakklub/Skolerne med fine 28½ p. og 9 matchpoint. Det er meget tilfredsstillende. Der er hele 5½ point ned til Hillerød på 4. pladsen.

De sidste tre runder bliver koncentrerede, modstanderne er Skanderborg, Brønshøj og Køge.

Efter 2/3 af divisionsturneringen kan vi konstatere, at bøtten er vendt. Aarhus Skakklub/Skolerne er tilbage som et tophold i dansk skak.

Noget man bemærker er, at motivationen er i top hos holdet. Der har kun været 3 meget nødtvungne afbud. Alle har lyst til at spille.

Betyder det noget med en stormester på holdet? Også i den grad! Jakob Vang Glud bidrager ikke blot med forbilledligt spil og resultater, men med analyser og forberedelser, som med al respekt for holdets øvrige spillere er på et klart højere niveau. Det er utrolig inspirerende at overvære, som jeg selv har kunnet konstatere, de to gange jeg har været med som reserve.

Topscorere:
Erik Søbjerg: 5/6 TPR: 2390
Tobias Christensen: 4/5 TPR: 2470

Jakob Vang Glud har scoret 3/5. Det er så alligevel en TPR på 2550, holdets bedste.
Selvfølgelig kan alle ikke sætte rekorder, men det er værd at bemærke, at ingen har scoret rigtig dårligt. Holdets spillere animerer hinanden til bedre præstationer og spil.

Jo, værdierne er smukt bærende. Første del af målsætningen ser realistisk ud, og næste mål er nu at få teamet klar til Europa Cup-deltagelse i Montenegro fra d. 9-17. november.

John Rendboe

2.-holdet godt fra start i 2. division

2.-holdet er kommet godt fra start i 2.division og ligger efter 4 runder på 4.-pladsen. Jacob Arnbjerg beretter som sædvanligt fra ringside.

 

Aarhus/Skolerne 2 – Esbjerg 2-6

1. John Filip Rendboe (2088) – Torsten Lindestrøm (2128) ½ – ½

2, Kresten Skytte Hagen (2167) – Iver Poulsen (2123) 0 – 1

3. Vagn Jensen (2119) – Ove Weiss Hartvig (2132) ½ – ½

4. Michael Tettinek (2014) – Lars Wilton Pedersen (2030) ½ – ½

5. Jesper Mygind (2005) – Ingolf Nikolajsen (1988) ½ – ½

6. Christian Schmidt (1893) – Henrik Tranberg Jensen (1986) 0 – 1

7. Jacob Arnbjerg (1872) – Ole Bønnelykke (1989) 0 – 1

8. Henrik Ochsner (1852) – Lars Husum (1845) 0 – 1

Det blev en rigtig dårlig start på 2.division, da vi tabte klart 6-2 til Esbjerg. I hvad der ellers på papiret var en jævnbyrdig match, gik tingene bare ikke vores vej. Jeg tabte klart i et parti hvor min modstander bare kendte teorien langt længere. Samme skæbne overgik Kresten, Christian og Henrik. Dog havde både Cristian og Henrik nogle fine stillinger, men det var som om det hele pludselig tippede Esbjergs vej.
Kresten måtte ned i et ellers komplekst midtspil. Vagn og John fik nogle fine remiser med de sorte brikker, og så sad Michael og Jesper som de sidste. Michael pressede for det fulde point, mens Jesper med næb og klør forsøgte at redde en halv. Michael fik dog aldrig sin stilling omsat, men til gengæld reddede Jesper sig med en evigskak – selvom analyserne bagefter viste at han skulle være gået mat.

 

Silkeborg og Aarhus/Skolerne 2 2½ – 5½

1. Per Knudsen (2255) – John Filip Rendboe (2088) 0 – 1

2. Flemming Hundebøll (2141) – Jakob Bjerre Jensen (2171) ½ – ½

3. Peter Kristensen (2039) – Vagn Jensen (2119) 0 – 1

4. Søren Mejrup (2008) – Michael Tettinek (2014) ½ – ½

5. Torben Bødskov Andersen (2006) – Jesper Mygind (2005) 0 – 1

6. Michael D. F. Sørensen (2001) – Torill Skytte (1919) ½ – ½

7. Peter Haarup (1967) – Jacob Arnbjerg (1872) ½ – ½

8. John Christensen (1632) – Jakob Ladegaard (1700) ½ – ½

Efter det trælse 6-2 nederlag til Esbjerg i første runde, fik 2.holdet fuld oprejsning, da det blev til en meget flot 5½-2½ sejr ude over Silkeborg. Og det til trods for at den forventede score faktisk havde Silkeborg som svag favorit!
Udbyttet var maksimalt, men selvom vi havde lidt held med os, kom sejren i hus via flotte gevinster og sikkert spil. Dette på trods af nogle vilde partier rundt omkring.
Michael (4. bræt) var først færdig. Hans modstander overraskede med 1.f4, og Michael sendte bolden tilbage med 1.d6. Det var vist ikke rigtig velkendt for nogle af spillerne, og efter der blev sikkert og fornuftigt udviklet, fremkom en meget lige stilling, og det blev til et hurtigt halvt.
Jeg (7.bræt) havde de hvide, men selvom jeg fik et stort overtag på uret, endte det hele i meget lige spil. Der blev taget remis i en stilling, hvor jeg ikke syntes jeg havde noget reelt pres, og så havde jeg netop noteret mig at John havde en forceret mat i 4 træk!
For på 1.bræt endte John med at vinde en miniature i bare 19 træk over Per Knudsen. John var efter partiet noget selvkritisk, men jeg synes det var et overordentligt interessant parti, hvor John havde styr på mange fine varianter. Åbenbart mere end Per, for ham sætter man normalt ikke lige mat under 20 træk… Hermed en officiel bøn til John om at demonstrere sin gevinst en aften i klubben?
Torill på 6.bræt fik også en remis med de sorte, og det efter et intenst midtspil. Jeg synes Torill stod fint, men til sidst så det også lidt farligt ud med en hvid fremskudt bonde, en binding på de hvide felter og andet godt. Men både Torill og hendes modstander mente det var et velspillet og korrekt parti!
Jakob Ladegaard fik debut på 8.bræt efter mange års pause fra koordineret skak. Og så er det klart, at rusten lige skal bankes af. Specielt når man spiller mod en talentfuld knægt, der gerne vil angribe! Jakob kom fint ud af det med de sorte, men i overgangen til slutspillet gik det galt. Med dronning og tårne på brættet var det hvids fremskudte bonde på e5 der skabte problemer. Og på et tidspunkt stod Jakob bare til tab i et træk. Det fandt modstanderen dog ikke, og med et fint taktisk (midlertidigt) tårnoffer kunne Jakob fremtvinge evigskak. Så det blev bestemt til en godkendt debut med point på kontoen!
På 2.bræt endte Jakob Bjerre med at redde en remis. Eller var der måske mere i det? Jeg er ikke sikker på hvad analyserne efter viste, men det var bestemt et vildt parti at følge. I staten synes jeg Jakob stod rigtig godt, men da modstanderen fik et tårn plantet på c5 (i den åbne c-linje) kom der pres på. I tidnøden gik Jakob efter kongeangreb, og dette kunne måske have været mere farligt end det blev? Jakob fik 3 bønder for en kvalitet, og man enedes om remis.
Jeg så ikke hvordan Vagn og Jesper til sidst hentede deres gevinster med hvid på 3. og 5.bræt. Men specielt Vagn så ud til at have teten det meste af partiet. Klassisk Vagn, og flot han bare sådan spiller lange partier og stille og roligt krøller en ung modstander sammen. Og Jesper fik i midtspillet vundet en bonde, hvorefter han i vandrede med sin konge gennem fjendens lejr (på trods af både tårne og springer på brættet) for at få mere materiale. Det så godt ud for både Vagn og Jesper da jeg forlod spillestedet, og de fik da også begge fuldt udbytte.

Så alt i alt en ganske fortrinlig søndag eftermiddag i Silkeborg 🙂

 

Evans 2 – Aarhus/Skolerne 2 2½ – 5½

1. Frank Bitsch Kristensen (2060) – John Filip Rendboe (2088) 0 – 1

2. Henrik Svane (2034) – Kresten Skytte Hagen (2167) ½ – ½

3. Jørgen Aaskov (2005) – Vagn Jensen (2119) 0 – 1

4. Mathias Kejlstrup Simonsen (1969) – Michael Tettinek (2014) ½ – ½

5. Jørn Bach Sørensen (1916) – Jesper Mygind (2005) ½ – ½

6. Helge Poulsen (1873) – Torill Skytte (1919) 0 – 1

7. Christian Matico Jepsen (1878) – Jacob Arnbjerg (1872) 0 – 1

8. Arunn Ananthan (1706) – Henrik Ochsner (1852) 1 – 0

Det blev til endnu en flot 5½-2½ sejr i går, da vi var på besøg hos Evans i Vejle. Der var hele 3 holdkampe – inklusive et opgør i skakligaen – så der var masser af god skak at se på!
Og vores sejr var helt fortjent – sikre gevinster og god kampgejst. Her som jeg så det.

John havde de hvide, og det blev afbytningsvarianten i slavisk. John fik damen til b3 og snuppede en bonde på b7. Modstanderen fik også snuppet Johns bonde på b2 med tårnet, men det holdt ikke sammen for sort. John fik et drabeligt angreb ind, og sort fik aldrig rokeret. Og så blev det til endnu et kort parti for John. Denne gang kom gevinsten dog først efter hele 20 træk 🙂 1-0

Kresten spillede med Henrik Svane, der ifølge Kresten er meget teoristærk, og samtidig glad for remis! Det blev et vildt parti, hvor Kresten tabte en bonde i midtspillet. Modstanderen havde voldsomt pres i a1-h8 diagonalen, mens Kresten fik modspil med bonde fremstød på kongefløjen. Det lignede noget der på ethvert tidspunkt meget hurtigt kunne tippe til den ene eller anden side. Men så blev de remis. Lige efter træk 40 i en stilling der stadig var enormt dynamisk. Hvid mente ikke der var nogle konkrete planer til gevinst, og Kresten var jo stadig en bonde under og takkede ja. ½-½

Vagn vandt bare. Ud af åbningen fik Vagn givet modstanderen en grim dobbeltbonde, og da damerne blev byttet af, var det et spørgsmål om at Vagn stille og roligt fik indkasseret de løse bønder. Der kom et slutspil hvor begge mand havde et tårn, men hvor Vagn havde 4 bønder mod 2. Det var hele tiden vundet for hvid, og efter Vagn fik forbundne a og b bønder, afgjorde dette hurtigt sagen. Endnu et stærkt, langt parti af Vagn. 1-0

Michael var ikke på toppen rent helbredsmæssigt. Så en stor cadeau for alligevel at møde op. Michael er altid lidt hård ved sig selv når han ikke vinder, men nogle gange er en sikker remis med de sorte præcist hvad der skal til. Og det var hvad Michael fik i dagens korteste parti. Det parti kom aldrig rigtig ud af balance. ½-½

Jesper med de hvide brikker giver jo altid håb om en sikker sejr når han får lov til at spille solidt. I dag fik modstanderen dog også stillet sig solidt op, og det endte i et slutspil, hvor bønderne på dronningefløjen var låst og eneste mulighed for at se på noget på kongefløjen. Jesper havde løber og springer, mens modstanderen havde løberparret. Og det var bare ikke muligt for Jesper at få byttet løbere, hvilket ellers ville have givet gevinstchancer. Så man enedes om en remis. ½-½

Torill havde de sorte brikker og vandt på tid – vist nok omkring træk 37, så modstanderen havde nok slet ikke øje på uret. Men det slutspil, man var i gang med, var totalt vundet for Torill, der havde en stærk løber mod springer samt en solid merbonde. Og alt dette fik Torill ganske let. Ud af åbningen fik hun hurtigt overtaget, og dette gav den ekstra bonde. Og så byttede modstanderen ellers brikker af, og med hvert bytte faldt hans chancer for at holde. Så de var spil til et mål hele vejen. 0-1

Jeg fik det præcist som jeg ville, og spillede de første 12 træk stort set a tempo. Og dette stressede tydeligt min modstander. I en stilling hvor sort ellers står ok (omend hvid har en fin terrænfordel), panikkede min modstander om gik ind i et kvalitetsoffer der bare var usundt. Han gav sin springer for 2 centrumsbønder, men jeg kunne slå kontra med det samme og få en af bønderne tilbage. Og da min modstander stadig skulle bruge et par træk på at få rokeret og blive færdigudviklet, fik jeg stille og roligt konsolideret. Det krævede lidt præcision, men jeg regnede på nogle simple afbytninger, der bare gav et vundet slutspil. Min modstander var tydeligt demotiveret, og spillede hele 15 træk med løber og 2 bønder mod mine 2 løbere og 4 bønder. Der kunne han vist bare have givet op… 1-0

Henrik vidste godt han var oppe mod en stærk ung spiller, men måske respekten alligevel var for stor? Henrik fik en rigtig fornuftig stilling, men i indgangen til midtspillet var det som om han ikke fulgte helt op på de ellers sunde planer han havde. Og så blev det til et lidt vildt parti hvor der var masser af taktiske finesser. Hvid havde fået åbnet h-linjen mod Henriks konge, men Henrik havde samtidig modspil på dronningefløjen, hvor modstanderen havde rokeret langt. Men i tidnøden blev det Henrik der måtte trække det korte strå. Ærgerligt, men et spændende parti. 1-0
Så alt i alt en sikker og flot sejr. Endda lidt over vores forventede score på 4.8. En glad og stolt holdleder konkluderer dermed, at vi nu er i gang! Efter den skuffende åbning mod Esbjerg har vi tydeligvis fundet formen, og næste opgave bliver rigtig spændende, da vi ude møder Viby der har vundet alle tre matcher indtil nu. Men vi slår dem og nupper deres tredjeplads, gør vi!

 

Viby – Aarhus/Skolerne 2 4-4

1. Lars Gjørtz Hougaard (2100) – John Filip Rendboe (2088) ½ – ½

2. Jens Olaf Svanholm Fogh (2050) – Jakob Bjerre Jensen (2171) ½ – ½

3. Thorsten Nagel (1997) – Vagn Jensen (2119) ½ – ½

4. Henning Matzen (1975) – Michael Tettinek (2014) ½ – ½

5. Benny Lauridsen (1914) – Jesper Mygind (2005) 1 – 0

6. Jesper Nielsen (1889) – Christian Korup Schmidt (1893) 0 – 1

7. Bjarne Jensen (1835) – Jacob Arnbjerg (1872) ½ – ½

8. Martin Frøkjær-Jensen (1697) – Jakob Ladegaard (1700) ½ – ½

I går blev det til 4-4 ude mod Viby. Resultatmæssigt lidt ærgerligt, da Viby stillede uden deres normale førstebræt, og vi derfor var knebne favoritter (3.5-4.5 ifølge dr. ELO).
Men på mange brætter kom det aldrig rigtigt til festfyrværkeri, og kun på bræt 5 og 6 var der gevinster. Jesper måtte desværre ned, efter han ellers havde fået opbygget en fin stilling med de hvide. Men pludselig var han nede med en kvalitet, og der var ikke tilstrækkelig kompensation. Jesper kæmpede bravt, men med løber mod tårn (og bønder på begge fløje) var der ikke noget at gøre.
Til gengæld vandt Christian. Jeg synes ellers det så lidt farligt ud en overgang, men Christian slog kontra på det helt rigtige tidspunkt. Et veltimet tårnfremstød i f-linjen kvalte det hvide angreb og vandt samtidig en vigtig bonde i centrum. Dette må have gjort modstanderen noget opgivende, for ganske kort herefter var der mat. Super godt spillet af Christian.

Styrkeliste for sæsonen 2018/2019

 

Nr Navn Hold Bræt Rating ELO
1 Jakob Vang Glud Aarhus/Skolerne 1 1 2515 2520
2 Andreas Skytte Hagen Aarhus/Skolerne 1 2 2360 2377
3 Karsten Rasmussen Reserve 2405 2414
4 Rasmus Skytte Aarhus/Skolerne 1 3 2385 2385
5 Jan Sørensen Aarhus/Skolerne 1 4 2402 2406
6 Uffe Vinther-Schou Aarhus/Skolerne 1 5 2332 2341
7 Tobias Bent Christensen Aarhus/Skolerne 1 6 2322 2344
8 Thomas Ochsner Aarhus/Skolerne 1 7 2258 2280
9 Erik Søbjerg Aarhus/Skolerne 1 8 2219 2242
10 Bo Jacobsen Reserve 2205 2241
11 John Filip Rendboe Aarhus/Skolerne 2 1 2122 2103
12 Jakob Bjerre Jensen Aarhus/Skolerne 2 2 2171 2184
13 Kresten Skytte Hagen Aarhus/Skolerne 2 3 2167 2182
14 Vagn Jensen Aarhus/Skolerne 2 4 2144 2172
15 Martin Skov Jakobsen Reserve 2083 2130
16 Michael Tettinek Aarhus/Skolerne 2 5 2014 2030
17 Jesper Mygind Aarhus/Skolerne 2 6 2005 1990
18 Torill Skytte Reserve 1919 1956
19 Jesper Hammer-Larsen Reserve 1899 1977
20 Christian Korup Schmidt Reserve 1893 1985
21 Jacob Arnbjerg Aarhus/Skolerne 2 7 1857 1906
22 Henrik Ochsner Aarhus/Skolerne 2 8 1852 1894
23 Kent Sølvsten Reserve 1786 1919
24 Thomas Riis Reserve 1785 0
25 Lars Michael Vinther Reserve 1701 0
26 Jakob Ladegaard Reserve 1700 0
27 Claus Munck Petersen Reserve 1688 0
28 Jens Jacob Prasse Reserve 1523 1709
29 Evald Jakobsen Reserve 1508 0
30 Lars Holm‑Rasmussen Reserve 1449 0
31 Arne Lyngklip Strøm Reserve 1402 1396
32 Svend Svendsen Reserve 1281 0
33 Jørn Nicolaisen Reserve 1000 0