IM-turnering

Åben for spillere med min. 2100 ELO rating/ IM-Tournament – Open for all Players above 2100 ELO.

9 runder på 7 dage/ 9 rounds in 7 days

Tilmeldingsgebyr/ Entry Fee: Betal før 1.juli/Pay before July 1st: Dkr. 500 Efter 1.juli/After July 1st: Dkr. 600

Betales til Reg.nr. 9395 Kontonr. 0006667783 med angivelse af navn.

Please pay to this account: Reg. nr. 9395 Kontonr. 0006667783 – And please write your name.

Præmier/Prizes: Will be announced

Spilleplan/Schedule:

Round 1: Mandag 11.juli /Monday 11th of July: 16.00 

Round 2: Tirsdag 12.juli/Tuesday 12th of July: 14.00

Round 3: Onsdag 13. juli / Wednesday 13th of July: 10.00 – 15.00 Round 4: 16.00 – 

Round 5: Torsdag 14.juli /Thursday 14th of July: 14.00

Round 6: Fredag 15.juli/ Friday 10.00 – 15.00 Round 7: 16.00 – 

Round 8: Lørdag 16.juli /Saturday 16th of July: 14.00

Round 9: Søndag 17.juli / Sunday 17th of July 10.00

Spillested: Tranbjerg Skolen Grønløkke Alle 9, 8310 Tranbjerg, Afd. A. 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27383

Skolernes Skakklub fejrer 50 år!

11.-17. juli fejrer vi Skolernes Skakklubs 50 års jubilæum. Det var i 1972 Svend Svendsenstiftede klubben, der på alle måder, spillemæssigt og organisatorisk har været en af de mest succesrige i nyere dansk skakhistorie.

Vi afholder en GM-turnering på Grønløkkeskolen – eller Tranbjerg Skolen afdeling Grønløkke, som den hedder nu. Grønløkke Alle 9. Der bliver en GM-turnering i toppen. Måske årets stærkeste. Der bliver en IM-turnering for spillere over 2100 ELO. Og så håber jeg snarligt at kunne bekræfte vi også holder en almindelig koordineret turnering, så alle spillere i klubben har muligheden for at være med.

Under alle omstændigheder bliver dette vores største arrangement i årevis. Vi håber på stor og god opbakning og hjælp fra så mange som muligt.

IM Uffe Vinther-Schouvandt igen

Igen med 4½/5! I disse tider med fokus på bæredygtighed er det dejligt, at kunne genbruge sådanne overskrifter. Uffe begyndte med en remis, men så var det slut. Resten fik stryg. Med imponerende 4½/5 sikrede Uffe sig en klar sejr i Nordres Forårsturnering der har været spillet om torsdagen i Chesshouse.

Vagn Jensen scorede 1½/5 i samme gruppe. Det kunne være blevet til mere. Jeg er lidt usikker på Uffes nye ratingtal, men det må være omkring de 2400 i dansk, måske 2398? Og nok så vigtigt ca. 2375 i ELO. Under alle omstændigheder fremragende resultater. Dejligt at se, at det er muligt for spillere over konfirmationsalderen at gøre fremskridt.

Generalforsamling 31. maj 2022

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Skakklub/Skolerne. Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Olof Palmes Alle 11, 8200 Aarhus N.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg til dirigent, referent og stemmetæller.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Pkt. 4: Fastlæggelse af kontingent.

Pkt. 5: Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Pkt. 6: Valg: To bestyrelsesmedlemmer: Evald Jakobsen og Michael Tettinek er på valg. Bestyrelsen er åben for en forøgelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra fem til syv.

Valg af suppleanter: Jacob Arnbjerg og Carl Emil Christensen er på valg.

Valg af revisor: Rasmus Skytte er på valg.

Valg af revisorsuppleant: Jesper Hammer-Larsen er på valg.

Pkt. 7: Evt.

IM Uffe vandt – det hele!

IM Uffe Vinther-Schou vandt sin måske bedste sejr nogensinde SonFlow Cup i Kolding, da han efter at have slået GM Henrik Danielsen i 4. runde fortsatte med sejr over FM Manosri i runde 5. Dermed blev det til hele 4½/5. En usædvanlig smuk sejr, der sender det danske ratingtal helt op på 2372! Det bedste i årevis. Vi letter hatten og siger tillykke.