Referat fra generalforsamlingen 14. maj 2019

Valg af dirigent
John Rendboe blev valgt som dirigent

Valg af referent
Jesper Mygind blev valgt som referent

Optælling af stemmeberettigede
Der deltog 9 stemmeberettigede medlemmer

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jesper Mygind redegjorde for sæsonen. Af individuelle resultater fremhævede han Jakob Vang Gluds fremragende 7/9 som bræt 1 for Danmarks OL-hold. Rasmus Skytte blev nummer 2 i festugens GM-turnering, mens Uffe Vinther-Schou blev nummer 3 i den åbne gruppe. Vagn Jensen blev nummer 3 til senior DM. Og Uffe Vinther-Schou vandt ÅM med Tobias Bent Christensen på 2.-pladsen.

I holdskak trådte førsteholdet på initiativ af blandt andet Uffe Vinther-Schou et skridt frem i denne sæson. Holdet blev forstærket med Jakob Vang Glud og Erik Søbjerg og endte på en flot 3.-plads med pæn afstand til midterfeltet. Det betyder, at holdet kan deltage i Europa Cup til november. Erik Søbjerg blev topscorer med flotte 7½/9. Andetholdet havde også en flot sæson og sluttede som nummer 3. Holdet, som var blevet forstærket med John Rendboe, havde ovenikøbet mulighed for at snuppe førstepladsen i sidste runde. Vagn Jensen blev topscorer med 5/7.

I klubben har vi haft VM-arrangement, julefrokost og lynskak, og på tirsdag har vi en foredragsaften. I efterårsturneringen delte Uffe Vinther-Schou og Vagn Jensen sejren i gruppe 1, mens Arne Strøm tog sig af gruppe 2. Og i forårsturneringen vandt Uffe Vinther-Schou gruppe 1 og Lars Holm-Rasmussen gruppe 2. Men generelt har klubbens arrangementer været tyndt besat, og det er nødvendigt med noget mere liv i klubben.

For at afhjælpe det sidste løftede formanden sløret for et nyt initiativ, nemlig juniorskak. Planen er at en række af klubbens medlemmer med Uffe Vinther-Schou i spidsen vil tilbyde undervisning og turnering for juniorer hver tirsdag i næste sæson. Vi skal tilbage til der, hvor vi er de unges førstevalg, når det gælde skak i Aarhus. Og så må vi bære over med, at der kommer lidt mere larm i klubben.

Klubbens hjemmeside har fået et tiltrængt løft i den forgangne sæson. Og samarbejdet med Chess House og med SK1968 og Nordre omkring holdskak fungerer fortsat upåklageligt.

Den afgående formand nævnte, at det er ikke lykkedes at skabe fremgang i de 7 år, han har stået i spidsen for klubben, når det gælder antal medarbejdere og aktiviteter. Der har været den samme bestyrelse i alle 7 år, og formanden takkede for samarbejdet. Til slut opfordrede han klubbens medlemmer til at bakke op om den nye formand.

Formandens beretning blev sat til debat. Michael Tettinek nævnte, at afholdelse af holdmøder i klubben havde været en positiv oplevelse. Arne Strøm savnede jævnbyrdige modstandere, hvilket førte til en længere snak om hvad man kan gøre for at klubben får flere basisspillere. Jacob Arnbjerg foreslog, at man i forbindelse med arrangementer i klubben kan tilkendegive på eksempelvis FaceBook at man deltager.

Formandens beretning blev vedtaget.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og fastlæggelse af kontingent
Lars Holm-Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab, der viste et underskud på 10057 kroner, blandt andet som følge af, at der havde været to dobbeltrunder på Sjælland. Han foreslog en kontingentstigning fra 500 til 600 kroner pr. halvår for seniorer og fra 250 kroner til 300 kroner pr. halvår for juniorer. Regnskabet blev godkendt og kontingentstigningen vedtaget.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Valg
Jacob Arnbjerg blev valgt som formand. Han erklærede, at det ikke var med begejstring at han modtog valget, men der skulle jo være en formand.
Jakob Bjerre Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Uffe Vinther-Schou blev nyvalgt til bestyrelsen.
Som bestyrelsessuppleanter blev Henrik Ochsner og Michael Tettinek valgt.
Rasmus Skytte blev valgt som revisor, og Jesper Hammer-Larsen blev revisorsuppleant.

Eventuelt
Under eventuelt gjorde Uffe Vinther-Schou rede for arrangementet den 16. juni, hvor klubben kan tjene nogle penge ved at uddele startnumre i forbindelse med Aarhus City Halvmaraton. Der mangler stadig et par frivillige.