Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00 i Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N.

Dagsorden ifølge klubbens love:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Optælling af stemmeberettigede.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og fastlæggelse af kontingent.
 3. Indkomne forslag
 4. Valg
  af formand (Jesper Mygind modtager ikke genvalg).
  af bestyrelsesmedlemm (Jakob Bjerre Jensen modtager genvalg).
  af to bestyrelsessuppleanter (Henrik Ochsner og Rasmus Skytte).
  af revisor (Thomas Riis).
  af revisorsuppleant (Jan Sørensen).
 5. Eventuelt

Forslag, der skal behandles under punkt 3, skal indsendes til undertegnede senest 14 dage før generalforsamlingen på formand@aarhusskak.dk. Ovenstående er foreløbig dagsorden i henhold til klubbens love. Såfremt der modtages forslag til punkt 3, udsendes endelig dagsorden med disse forslag. Jeg vil opfordre alle klubbens medlemmer til at møde op for at give deres mening til kende om såvel gode som mindre gode ting i klublivet. Generalforsamlingen er vores bedste mulighed for i fællesskab at få diskuteret klubbens udvikling.

VEL MØDT!

Jesper Mygind

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *